HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1081 to 1095 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1081 [SWEERTS, Hieronymus]

price: €100 - €120
Koddige en ernstige opschriften, op luyffels, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelenbid
Click to enlarge image 1082 TASSO, Torquato

price: €500 - €700
La Gerusalemme liberatabid
Click to enlarge image 1083 THOMSON, James

price: €70 - €90
The Seasons, with his life, an index, and glossary, a dedication to the Earl of Buchan and Notes to the Seasons, by Percival Stockdalebid
Click to enlarge image 1084 [TONEEL]

price: €90 - €140
Apollo en Dafne, op muzijk gestelt door Hendrik Andersbid
Click to enlarge image 1085 [TONEEL]

price: €120 - €180
De qua grieten, kluchtspel. Den laatsten Drukbid
Click to enlarge image 1086 [TYSENS, Gijsbert]

price: €100 - €140
Apollo's Marsdrager, veylende alderhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Wetten van het Verkeerspel, de Lof van de Rhynsche wyn, t'samenspraak over de tabak, &c. De zeven- en negentigste drukbid
Click to enlarge image 1087 VELDE, Abraham vande

price: €140 - €200
De wonderen des Allerhoogsten, ofte Aanwyzinge van de oorzaken [...] waardoor de GeuniŽerde Provintien [...] tot zoo grote magt [...] zyn verhevenbid
Click to enlarge image 1088 [VOLKSBOEK]

price: €90 - €140
Honderd schoone exempelen, tot bewys der deugden, by een vergaderd uyt verscheyde zoo oude als nieuwe weireldlyke en geestelyke schryvers. Wel dienende om een igelyk, maer meest jonge lieden, alle deugden ende goede manieren aen te wyzen ...bid
Click to enlarge image 1089 [VOLKSBOEKJES]

price: €80 - €120
Het leven der alderheyligste en alderzuyverste moeder gods ende maegd Mariabid
Click to enlarge image 1090 VONDEL, Joost van den

price: €90 - €140
PoŽzy of verscheide gedichten, Op een nieu by vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdertbid
Click to enlarge image 1091 WEYERMAN, Jacob Camp

price: €240 - €360
Den Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poŽetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-periodenbid
Click to enlarge image 1092 WINTER, Nicolaas Simon van

price: €80 - €120
De Jaargetyden, in vier zangenbid
Click to enlarge image 1093 XENOPHON

price: €260 - €400
Gedenkwaardigheden van Socrates uit het grieksch vertaald door mr. Jan ten Brink, hoogleeraar te Groningenbid
Click to enlarge image 1094 SANDERUS, Antonius

price: €70 - €90
Flandria Illustrata sive descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi , iii tomis absoluta ab Antonio Sandero...bid
Click to enlarge image 1095 [GENT]

price: €120 - €180
Verzameling van 21 drukwerkjes i.v.m. met Brabantse omwenteling en begin Franse Revolutiebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page