HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 941 to 960 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 941 VALENTYN, François

price: €8000 - €12000
Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens een wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de Eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende (...). Als ook (...) van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Melabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, ...bid
Click to enlarge image 942 VALLE, Pietro della

price: €380 - €450
De Volkome Beschryving Der Voortreffelijcke Reizen (...) In veel voorname gewesten des Werrelts, sedert het jaer 1615, tot in 't jaar 1626 gedaan: Uit zijn Schriften, aan Mario Schipiano geschreven, door J.H. Glazemaker vertaaltbid
Click to enlarge image 943 ZORGDRAGER, C.G.

price: €1800 - €2400
Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery ... met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Tweeden druck... Korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau visscherybid
Click to enlarge image 944 ABRAHAM a S. CLARA

price: €180 - €240
Den algemeynen dooden spiegel oft de kapelle der dooden .. derden drukbid
Click to enlarge image 945 ABRAHAM a S. CLARA

price: €120 - €180
Nuttelyk mengelmoes, bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke geschiedenissenbid
Click to enlarge image 946 ALCIATUS, Andrea

price: €450 - €700
Emblemata. Elucidata doctissmis Claudij Minois commentarijsbid
Click to enlarge image 947 BIVERUS, Petrus

price: €240 - €300
Sacrvm oratorivm piarvm imaginvm immacvlatæ Mariæ et animæ creatæbid
Click to enlarge image 948 BOLSWERT, Boetius a

price: €120 - €180
Voyage de deux soeurs Colombelle et Volontairette vers leur bien-aimé en la Cité de Jerusalem: contenant plusieurs incidens arrivez pendant leur voyagebid
Click to enlarge image 949 BRUCK, Jacobus à

price: €400 - €600
Emblemata moralia & bellicabid
Click to enlarge image 950 BRUNE, Johannes de

price: €450 - €600
Emblemata of zinne-werck: voorghestelt, in beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden veijlen onser eeuwe. Spe et metubid
Click to enlarge image 951 BRUNE, Johannes de

price: €280 - €400
Emblemata of Zinne-werck: voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwebid
Click to enlarge image 952 BURG, Hermanus van den

price: €280 - €360
Verzameling van uitgekorene zin-spreuken, en zinnebeeldige print-vercieringen, eertyds, op bevel van den aller doorlugtigsten Keizer der Russen, Peter Alexis, of de Grote, getekend en gesnedenbid
Click to enlarge image 953 CAPACCIO, Giulio Cesare

price: €500 - €700
Delle Imprese, trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre Libri divisobid
Click to enlarge image 954 CATS, Jacob

price: €400 - €600
Alle de wercken, so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Catsbid
Click to enlarge image 955 CATS, Jacob

price: €300 - €500
Alle de wercken, soo oude als nieuwe ... Op nieus vermeerdert met des autheurs tachtig-jarige leven, huyshoudinge en bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste druk. Hier komen noch by des dichter gedachten op slapeloose nachten, en twee en tachtig-jarig levenbid
Click to enlarge image 956 CATS, Jacob

price: €180 - €240
Zinne-en minne-beelden, selfstryd, tooneel der mannelyke agtbaarheidt, Galathea of Herdersklagt, Klagende Maegdenbid
Click to enlarge image 957 CHESNEAU, Augustin

price: €300 - €400
Emblemes sacrez sur le très-saint et très-adorable sacrement de l'Eucharistiebid
Click to enlarge image 958 DAVID - GALLE, Theodore

price: €380 - €450
Duodecim Specula Deum aliquando videre desideranti concinnatabid
 959 DAVID, Joannes SJ

price: €500 - €700
Christeliicken Waerseggher, de principale stucken van t'Christen Geloof en Leven int cort begrijpenende ende een Schild-Wachts teghen de valsche waersegghers, tooveraers etc.bid
Click to enlarge image 960 DAVID, Joannes SJ

price: €380 - €500
Christeliicken Waerseggher, de principale stucken van t'Christen Geloof en Leven int cort begrijpenende ende een Schild-Wachts teghen de valsche waersegghers, tooveraers etc.bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page