HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 921 to 940 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 921 GUICCIARDINI, Louis

price: €2800 - €3200
Description de touts les Pais-Basbid
Click to enlarge image 922 KALM, Pieter

price: €800 - €1200
Reis door Noord Amerika gedaan door den Heer Pieter Kalmbid
Click to enlarge image 923 KNOX, John

price: €180 - €240
Voyage dans les montagnes de l'Ecosse et dans les isles Hebrides, fait en 1786. Traduit de l'angloisbid
Click to enlarge image 924 LABAT, Jean Baptiste (1663-1738)

price: €2000 - €3000
Nieuwe reizen naar de Franse Eilanden van America, behelzende de natuurlyke historie van de landen ... alsook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen.. als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden, tot den koophandel dienendebid
Click to enlarge image 925 LANTSHEER, Hendrik Willem, kapitein ter zee

price: €80 - €100
Woordenboek der Fransche zeetermen, bijeenverzameld en in Hollandsche en gedeeltelijk in Engelsche kunstwoorden overgebragtbid
Click to enlarge image 926 LINDEN, Jan van der

price: €120 - €180
Eerlyke ende geluckige reyse naer het Heylig Land ende stadt van Jerusalem...in 't jaer ons heeren 1633. tot stichtinge ende recreatie van de Jonckheyt... Het wederkeeren ofte tweede deel van de eerlyke ende gelukkige reyzebid
Click to enlarge image 927 MAGNUS, Olaus [GRAPHAEUS]

price: €900 - €1400
Historia de gentibus septentrionalibus... Sic in epitomen redactabid
Click to enlarge image 928 [MAROC] - DESMAY, Léon

price: €400 - €600
Relation Nouvelle et Particulière du Voyage des RR. PP. de la Mercy aux Royaumes de Fez et de Maroc pour la Redemption des Captifs Chretiensbid
Click to enlarge image 929 MISSON, François Maximilien

price: €400 - €600
Nieuwe reize van Misson na en door Italien, met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen. Verm. en opgeheldert met de aanmerkingen van Addissonbid
Click to enlarge image 930 MONTANUS, Arnoldus (1625 - 1683)

price: €2000 - €3000
Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan: Vervatende Wonderlyke voorvallen op de Togt der Nederlandsche Gesanten: Beschryving Van de Dorpen, Sterkten, Steden, Landtschappen, Tempels, Gods-diensten, Dragten, Gebouwen, Dieren, Gewasschen, Bergen, Fonteinen, vereeuwde en nieuwe Oorlogs-daaden der Japandersbid
Click to enlarge image 931 MUNCHHAUSEN

price: €80 - €120
Reyzen en avanturen van de Baron van Munchhausen, in Rusland, Ysland... Als mede het verhael van zyne reys nae de Maen en de Hondstar..bid
Click to enlarge image 932 NIEUHOF, Joan; DAPPER, Olfert

price: €1600 - €2400
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen, Keizer van Chinabid
Click to enlarge image 933 ORBIGNY, Alcide d' (dir.)

price: €180 - €240
Voyage Pittoresque dans les Deux Amériques. Résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo de La Vega,... etc., etcbid
Click to enlarge image 934 PEETERS, Jacques (éd.)

price: €800 - €1200
L'Atlas en abrégé ou nouvelle description du Monde, tirée des meilleures Auteurs de ce sièclebid
Click to enlarge image 935 QUELLENBURGH, Henrick van

price: €280 - €360
Henrick van Quellenburghs Vindiciae Batavicae ofte refutatie van het tractaet van J.B. Tavernier, Chevalier, Baron d'Aubonne &c. In de welcke niet alleen de valsheydt van veele lasteren ende leugenen, den Staet, de Ed. Hoogh Achtb. Compagnie ende de natie aangevreven, werdt aengewesen, maer oock light gegeven in veele saecken in d' Asiatische Gewesten voorgevallen ...bid
Click to enlarge image 936 RAYNAL

price: €70 - €100
Histoire philosophique et politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indesbid
Click to enlarge image 937 [REISGIDSEN] - BAEDEKER

price: €80 - €160
Russie, manuel du voyageurbid
Click to enlarge image 938 RIZZI ZANNONI, Giovanni Antonio

price: €380 - €500
Atlas historique de la France ancienne et moderne contenant tous les lieux par les événemens les plus mémorables de notre Histoire; les conquêtes, les pertes et les succès de la Nation; ses alliances et ses traités avec les Puissances Européennes; les Batailles, les Sièges, les Conciles...bid
Click to enlarge image 939 SHAW, Thomas

price: €300 - €400
Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste door dr. Thomas Shaw: uit het Engelsch vertaald door P. Boddaertbid
Click to enlarge image 940 STEDMAN, John Gabriel

price: €900 - €1600
Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam, in Guiana, on the wild cost of South America; from the year 1772, to 1777.bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page