HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 841 to 860 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 841 COCK, David - HOLLANDER, Dirck de (ed.)

price: €380 - €500
De cyfer-konst, noyt voor desen den leerlingen grondiger, noch ook duydelijcker, voorgestelt ... vijfde druckbid
Click to enlarge image 842 COCK, David - WAPPERS, J.B. (ed.)

price: €160 - €200
De vernieuwde cyfer-konst, noyt voor deze zoo gedrukt nog den leerling grondiger ende duydelyker, voorgesteld ... vermeerdert ... door J. Bat. Wappers van Antwerpenbid
Click to enlarge image 843 COMMELIN, Johannes en Casparus

price: €20000 - €30000
Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, qua`m Occidentalis Indiae, aliarumque peregrinarum plantarumbid
Click to enlarge image 844 CROESER DE BERGES, baron Édouard de

price: €180 - €240
Études sur l'histoire et la culture de la pomme de terrebid
Click to enlarge image 845 DE BACKER, P.

price: €50 - €70
De teelt van tabak in woord en beeld, versierd met 110 teekeningenbid
Click to enlarge image 846 DERHAM, William

price: €100 - €160
Godgeleerde Starrekunde, of eene Betooging van Gods Weezen en Eigenschappen, uit de beschouwing der hemelen ... waar by komt eene verhandeling van de aurora borealis... Tweede druk merkelyk verbetertbid
Click to enlarge image 847 DEVILLE, Jean-Baptiste

price: €140 - €220
Histoire des plantes de l'Europe, et des plus usitées d'Asie, d'Afrique, & de l'Amerique ... le tout rangé suivant l'ordre du "Pinax" de Gaspard Bauhin...bid
Click to enlarge image 848 DODOENS, Rembert

price: €90 - €120
Cruydeboeck In den welcken die gheheele historie dat es Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, dracht ende erckinghe van den Cruyden niet alleen hier te lande wassende maer oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert ...bid
Click to enlarge image 849 DODOENS, Rembert

price: €1800 - €2400
Cruydt-boeck volgens sijne laetste verbeteringe: met bijvoegsels achter elck capittel, uit verscheyden cruydtbeschrijvers: item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen van Carolus Clusiusbid
Click to enlarge image 850 DODOENS, Rembert

price: €1600 - €2000
Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXXbid
Click to enlarge image 851 DUHAMEL du MONCEAU, Henri-Louis

price: €2400 - €3000
Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terrebid
Click to enlarge image 852 DUHAMEL du MONCEAU, Henri Louis

price: €300 - €400
Du Transport, de la conservation et de la force des bois; Ou l'on trouvera des moyens d'attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, sour-tout pour la construction des vaisseauxbid
Click to enlarge image 853 DYGBY, Kenelmus

price: €280 - €400
Theatrum Sympateticum, ofte wonder toneel der natuirs verborgentheden. Behelsende een uitstekende oratie, over het gebruik des Poeders de Sympathie, daar in de waarheid zijner werkinge werd ontdekt. Benevens twee waardige vervolgen,bid
Click to enlarge image 854 ESTIENNE, Charles ; LIBAUT, Jan

price: €1000 - €1200
De Velt-Bouw ofte Landt-winninghe. Inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes hofs te bouwen, cruydt-hoven ende fruyt-hoven te maecken...bid
Click to enlarge image 855 FABRE, J.-H.

price: €70 - €90
Le Monde Merveilleux des Insectesbid
Click to enlarge image 856 FAUJAS de SAINT-FOND, Berthélmy de

price: €320 - €450
Description des Experiences de la Machine Aerostatique de MM. de Montgolfier, et de celles auxquelles cette découverte a donné lieubid
Click to enlarge image 857 FONTENELLE

price: €120 - €180
Entretiens sur la pluralité des mondesbid
Click to enlarge image 858 GILPIN, William

price: €120 - €180
Remarks on forest scenery and other woodlands views ... illustrated by the scenes of New-forest in Hampshirebid
Click to enlarge image 859 GOBLET d'ALVIELLA, comte Félix

price: €60 - €90
Histoire des bois et forêts de Belgique. Des origines à la fin du régime autrichienbid
Click to enlarge image 860 GRAAF, Abraham de

price: €600 - €800
De vervulling van de geometria en algebra, begrepen in het boek genaamt de Inleyding tot de wiskunst.bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page