HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 801 to 820 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 801 SANCHEZ, Thomas

price: €90 - €140
Dispvtationvm de sancto matrimonii sacramentobid
Click to enlarge image 802 SANDERUS, Antonius

price: €1600 - €2000
Chorographia Sacra Brabantiaebid
Click to enlarge image 803 SANDERUS, Antonius

price: €2000 - €3000
Verheerlykt Vlaandre, eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap met schoone kopere konst-plaaten verryktbid
Click to enlarge image 804 SAUVAGE, Denis sieur du Parc

price: €500 - €700
Cronique de Flandres, ancienement composée par auteur incertain et nouvellement mise en lumière par Denis Sauvagebid
Click to enlarge image 805 SEIDA und LANDENSBERT

price: €70 - €120
Denkbuch der Franzoesischen Revolutionbid
Click to enlarge image 806 SLEIDANUS, Johannes

price: €300 - €400
Waerachtighe Beschrijvinghe Joannis Slediani hoe dat het me de Religie ende de ghemeyne welvaert onder den groot-machtighen Keyser Cardel de V. ghestaen heeft ...bid
Click to enlarge image 807 SNOUCKAERT (van SCHAUBURG), Willem

price: €600 - €900
De repvblica, vita, moribus, gestis, fama, religione, sanctitate : imperatoris, Cæsaris, Augusti, Quinti, Caroli, Maximi, Monarchæ libri septem, ad illustres Avrei Velleris eqvites scriptibid
Click to enlarge image 808 [SPAANSE WREEDHEDEN] Bartolomé de LAS CASAS

price: €1200 - €1800
Den spieghel der Spaense tyrannye geschiet in West-Indien, waer in te sien is de onmenschelycke wreede feyten der Spanjaerden ...bid
Click to enlarge image 809 SPELMAN, Henry

price: €320 - €450
Glossarium archaiologicum: Continens Latino-Barbara, Peregrina, Obsoleta, & Novatae Significationis Vocabula; quae post labefactatas a Gothis, Vandalisque res Europaeas, in ecclesiasticis, profanisque scriptoribus...bid
Click to enlarge image 810 STRADA, Famianus

price: €120 - €180
De bello belgico decas secundabid
Click to enlarge image 811 STUART, M.

price: €240 - €360
Romeinsche geschiedenissen door M. Stuartbid
Click to enlarge image 812 SWEERTIUS, Franciscus

price: €180 - €240
Monumenta sepulcralia et inscriptiones publicae privataequ(ue) Ducatus Brabantiaebid
Click to enlarge image 813 TARDIEU, Ambroise

price: €60 - €80
La Colonne de la Grande Armée d'Austerlitz, ou de la Victoire, monument triomphal érigé en bronze sur la place Vendôme de Parisbid
Click to enlarge image 814 ULLOA, Alfonso de

price: €400 - €700
Die Historie ende het leven vanden Aldermachtichsten ende victorieusten Roomschen Keyser Kaerle de Vijfde van dien name: Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de hooghe ende seer vrome feyten vanden selven Prince, maar oock de principaelste saken die over alle de werelt binnen synen tijt gheschiet zijnbid
Click to enlarge image 815 VANDEN HANE, Laureyns; DE RONGHE, J.E.

price: €80 - €120
Generaele tafel van de materien begrepen in de gedecreteerde costumen van Vlaenderen, eerst gemaekt door Mr. Laureyns vanden Hane... alsnu toegepast op den Nieuwen Druk der selve Costumen in XII. deelen... door Mr. J.E. De Ronghebid
Click to enlarge image 816 VAN DEN SANDE, Johan

price: €120 - €180
Kort Begrijp der Nederlandtsche Historien, waer in Begin/ Voortganck en Eynde der selver Beroerten en oneenigheden klaerlijck aengewesen wortbid
Click to enlarge image 817 VAN GESTEL, Cornelius

price: €140 - €180
Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensisbid
Click to enlarge image 818 VEGETIUS RENATUS, Flavius

price: €300 - €500
Flavi Vegetii Renati V. Inl. de re militari, libri quatuor.bid
Click to enlarge image 819 VEGETIUS RENATUS, Flavius

price: €300 - €500
Flavi Vegetii Renati V. Inl. de re militari, libri quatuor.bid
Click to enlarge image 820 VELTHEM, Lodewyk van

price: €140 - €180
Spiegel historiaal, of Rym-Spiegel; zynde de nederlandsche Rym-Chronykbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page