HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 621 to 640 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 621 [BIBLE GREEK]

price: €600 - €800
Tes Kaines diathekes hapanta. Novum Testamentum. Ex bibliotheca regiabid
Click to enlarge image 622 [BIBLE POLYGLOTT] - ERASMUS (ed.)

price: €2000 - €3000
Novum testamentum iam quitum accuratissima cura recognitum à Des. Erasmo Roter.bid
Click to enlarge image 623 [BIBLIA GRAECA] - TROMMIUS, A.

price: €80 - €140
Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum. Ed. B. de Montfauconbid
Click to enlarge image 624 [BIBLIA HEBRAICA]

price: €2800 - €4000
Hebraica Biblia latina planeque nova Sebast. Munsteri tralatione, post omneis omnium hactenus ubiuis gentium aeditiones euulgata, & quoad fieri potuit, hebraicae ueritati conformata: adiectis insuper e Rabinorum comentariis annotationibus...bid
Click to enlarge image 625 [BIBLIA SACRA]

price: €800 - €1200
Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Oversien en verbetert na den lesten Roomschen textbid
Click to enlarge image 626 [BIJBEL]

price: €500 - €700
Biblia, dat is de gantsche H. Schriftuure vervattende alle de boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D.M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, tot dienst van de christelyke gemeyntenbid
Click to enlarge image 627 [BIJBEL]

price: €200 - €300
Biblia Sacra dat is: de Heylige Schriftuer, bedeylt in het Oude ende Nieuwe Testament ...bid
Click to enlarge image 628 [BIJBEL]

price: €60 - €100
Bijbel, bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds. Ed. J.H. van der Palmbid
Click to enlarge image 629 [BIJBEL]

price: €140 - €200
De geheele H. Schriftuur: behelsende alle de boeken, de welke in 't algemeyn Concilie van Trenten voor canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsenbid
Click to enlarge image 630 [BIJBEL]

price: €1200 - €1800
Den bibel ghetranslateert ende vermeerdert ... mitten figurenbid
Click to enlarge image 631 JANSENIUS, Cornelius

price: €70 - €90
Tetrateuchus sive commentarius in sancta Jesu Christi Evangeliabid
Click to enlarge image 632 LUCAS, Franciscus

price: €160 - €240
Romanae Correctionis in Latinis Bibliis editionis vvulgatae iussu Sixti V. Pont. Max. recognitis, Loca insigniorabid
Click to enlarge image 633 [PRINTBIJBEL]

price: €450 - €600
Biblia Sacra, Vulgatae Editionis, Sixti V. Pontificis Maximi Jussu Recognita, et Clementis VIII. Auctoritate Edita: Distincta Versiculis, Indiceque Epistolarum, & Evangiliorum auctabid
Click to enlarge image 634 SCHUT, Pieter Hendricksz

price: €140 - €200
Toneel der voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in driehondert ses en dertig afbeeldingenbid
Click to enlarge image 635 ABEL, Heinrich Kaspar

price: €180 - €260
De hervormde en volkoome lyf-medicus der studentenbid
Click to enlarge image 636 BARBETTE, Paulus

price: €180 - €360
Alle de medicinale werkenbid
Click to enlarge image 637 BATTUS, Carolus

price: €380 - €450
Secreet-boeck waer in vele diversche secrete, ende heerlicke consten [...] by een gebracht zijnbid
Click to enlarge image 638 BATTUS, Carolus

price: €120 - €200
Secreet-boeck van vele diversche en heerlicke consten in veelderleye materien, met veel remedien teghen de innerlijcke en uyterlijcke gebreken der menschen... verrijckt met verscheyden secreten van wijnen, verwen ende schrijf-konstenbid
Click to enlarge image 639 BEVERWYCK, Johan van (1594-1647)

price: €140 - €200
Wercken der genees-konste, bestaende in den schat der gesontheyt, schat der ongesontheyt, heel-konste...bid
Click to enlarge image 640 CHARAS, Moyse

price: €120 - €180
Pharmacopée royale Galenique et chymique. Seconde éditionbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page