HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 521 to 540 from 1095 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 521 MARTENS, Maximiliaan

price: €50 - €70
Lodewijk van Gruuthuse. Mecenas en Europees diplomaatbid
Click to enlarge image 522 MICHIELS, Guill.

price: €60 - €90
Iconografie der stad Bruggebid
Click to enlarge image 523 [NIEUWPOORT]

price: €180 - €300
Costumen ende usantien der stede ende port van Nieuport. Met menigvuldige nootsaeckelycke en noynt voor desen gedruckte stucken verrycktbid
Click to enlarge image 524 [ONDERWIJS]

price: €30 - €60
L' Administration Centrale du Département de la Lysbid
Click to enlarge image 525 [OUDENAARDE]

price: €120 - €180
Costumen der stede midtsgaeders de Heuver ende neder Casselryen van Audenaerde...bid
Click to enlarge image 526 PAQUET-SYPHORIEN

price: €180 - €240
Voyage historique et pittoresque fait dans les Pays-Bas et dans quelques départemens voisins, pendant les années 1811, 1812 et 1813. Nouvelle éditionbid
Click to enlarge image 527 [PLAKKATEN - COURTRAI]

price: €50 - €70
Bevelschrift vanwege Petrus Wautelée, benoeming van baron Goubau tot Voorzitter van den Hovebid
Click to enlarge image 528 [RECHT]

price: €180 - €260
Kueren ende costumen midtsgaders den deel boeck ende poletycke ordonnantie vanden Lande vanden Vryenbid
Click to enlarge image 529 [RECHT]

price: €120 - €180
Versaemelinge van eenige oude wetten ende privilegien van de Stad Bruggebid
Click to enlarge image 530 SIRÉ, Petrus

price: €100 - €160
Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de alder-heylighste maget ende moeder Godts Maria eertydts buyten, nu binnen Mechelenbid
Click to enlarge image 531 SLOET, L.A.J.W.

price: €30 - €40
De dieren in het germaansche volksgeloof en volksgebruikbid
Click to enlarge image 532 TANGHE, G.F. - SLOSSE, Leopold

price: €200 - €300
Aanteekeningen over prochien van Westvlaanderen - Grafschriftenbid
Click to enlarge image 533 VALERIUS, Remmerus

price: €120 - €180
Chronyke van Mechelen. Vermeerdert met een kort verhael van het leven en schriften van den aucteur als oock met eene achtervolgende tafelbid
Click to enlarge image 534 VAN COPPENOLLE, Maurits

price: €30 - €50
Westvlaamsche Bedevaartvaantjesbid
Click to enlarge image 535 VANDENPEEREBOOM, Alphonse

price: €80 - €120
Guillaume du Tielt, graveur. Notes sur sa vie et sur ses oeuvresbid
Click to enlarge image 536 VANDENPEEREBOOM, Alphonse

price: €90 - €140
Le Conseil de Flandre à Ypres précédé de : Des cours de justice qui ont exercé juridiction souveraine sur la ville d'Ypres et la West-Flandrebid
Click to enlarge image 537 VAN HAVER, Jozef

price: €60 - €90
Nederlandse incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezweringsformulesbid
Click to enlarge image 538 VAN HEURCK, Émile H.

price: €140 - €200
Les drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisinsbid
Click to enlarge image 539 VAN HOLLEBEKE, Léopold

price: €70 - €90
Lisseweghe, son église et son abbayebid
Click to enlarge image 540 VAN PRAET, Joseph

price: €90 - €140
Jaer-boek der keyzerlyke ende koninglyke hoofd-gilde van den edelen ridder Sint-Joris binnen Bruggebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Next page Last page