HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 798 from 1095 Next lot Last lot
Lot nr:798
Book nr:30315
Author:[PAMFLETTEN]
Title:Waeraghtigh ende noodigh bericht. Van 't gunt by de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in den jare 1650 (...) omtrent het werck van Menage, ende de difficulteyten ghemaeckt in 't draghen der versochte consenten van de wel-gemelte Provintie tot onderhoudinge ende betalinge van een gedeelte der militie, by tijde van oorloge in dienst geweest zijnde
Town:'s Graven-hage
Publisher:wed. Hillebrant Jacobsz. van Wou
Year:1651
Description:In-4, [24] pp ; gevolgd door: Verhael van het Secreet der Misse ofte Uytvindinge van de recht oorsaeken deser tegenwoordige Oorlogen vertont in een 't samenspraeck tussen twee Nimweegsse Borgeren. 1672. 12 pp (Knuttel 10350) ; Missive van Sijn Hoogheyt den Heere Prine van Orangien .. geschreven aan de Vroedschap der Stad Dordrecht (1684). [4] pp (Knuttel 12225) ; Consideratien ende Bericht wegens Syne Hoogheydt ... aengaende het nemen van informatien binnen de Stadt Dordrecht. 1685. 35 pp ; Antwoordt van de Ed: Heeren Borgermeesteren en Regeerderders der Stadt Dordrecht ... 1684. 60 pp (Knuttel 12229) ; Advis van den Hoven van Hollandt aen Syne Hoogheydt, concernerende de saecken van de Stadt Dordrecht. 1685. 24 pp (Knuttel 12379) ; Request gepresenteert aen Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje, rakende de nominatie vande goede Luyden van Achten der stad Dordrecht. 1685. 14 pp (Knuttel 12378) ; Missive 1686. 16 pp ; R.K.S. Fabelagtige Beschryvinge van een Tuyn, tot opmerkingen van den ouderdom; en vermaak van de Jeugd. 1686. 16 pp ; Tractaet van de Alliantie, op den 9 July 1686. tot Augsburg gesloten. 19 pp (Knuttel 12492) ; Extract .. over de swevende differenten der Stad Dordrecht. [8] pp (Knuttel 12226) ; D'Oude mode van den nieuwen staat van Oorlogh. 12 pp (Knuttel 12214) ; + 20 andere pamfletten en missiven o.a. over Willem III en Baltazar Bekker. Met twee kopergravures. Gebonden in ivoorkleurig perkament uit de tijd
Note:Bevat o.a. pamfletten over de benoeming der "Luyden van den Achte" te Dordrecht
Price:€320 - €450
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 ... Next lot Last lot