HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 786 from 1095 Next lot Last lot
Lot nr:786
Book nr:29827
Author:METEREN, Emanuel van
Title:Historien der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612
Town:Amsterdam
Publisher:Jan Jacobs Schipper
Year:1647
Description:In-f, gegrav. titel + [5] + 673 + [11] ff. Tekst in 2 kolommen, in gotisch lettertype. Met gegrav. titel en met 54 gegrav. portretten i.t. waarvan sommige op volle pagina. Enkele bleke marginale watervlekken. Hoekje van f. 29 gescheurd. Vol perkamenten band uit de tijd, op eiken platten, versierd met blindstempeling, krasjes, rug met 5 ribben, sporen van sloten
Note:Emanuel van Meteren (1535-1612). Van Meterens groot geschiedenisboek werd in 1598 voor het eerst gepubliceerd. Haitsma Mulier/ Van der Lem 333d. Brummel p.171f: "Zijn werk heeft niet alleen (...) het materiaal bijeengebracht voor de latere historicus, maar het was tevens en vooral het leesboek, dat de bewoners van deze landen hun politiek verleden en heden leerde kennen of in herinnering bracht. De jaren van geweld en onderdrukking, van lijden en verzet gingen voor het eerst in een aaneengeschakeld verhaal aan hun geestesoog voorbij. Dit boek was een machtig wapen in onze strijd voor de vrijheid. (...) Wat voor de godsdienst de Statenbijbel, voor de letteren Cats was, bleef een eeuw lang Van Meteren voor onze geschiedenis. De man, die dit boek gedurende 30 jaren met zijn zorgen heeft omringd, leefde buitenslands. Het mag een wonder heten, dat hij, die van zijn 15e jaar af in Londen gewoond heeft en slechts nu en dan voor een korte tijd ons land bezocht, zoveel materiaal kon verzamelen en bewerken, dat voor een deel tot op de huidige dag zijn waarde nog niet verloren heeft"
Price:€100 - €140
Sellingprice:€450
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 ... Next lot Last lot