HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 766 from 1095 Next lot Last lot
Lot nr:766
Book nr:30759
Author:[KRANT] - VERHOEVEN, Abraham
Title:Pourtrait de la forte ville de Grolle, située en la conte de Zutphen, ainsi que la dite Ville est assiegee par les gendarmes de leurs Altezes le 5 aoust 1606 sous le commandement du General Marquis Spinola
Town:Antwerpen
Publisher:A. Verhoeven
Year:1606
Description:Plano (33 x 41 cm) van 3 aaneengezette stukken papier en gravure (17 x 22.5 cm) van de belegering. Tekst in Nederlands en Frans. Goed bewaard stuk. Zeldzaam
Note:Vroege aflevering van 's werelds eerste nieuwsbrief uitgegeven door de baanbreker van de periodieke pers Abraham Verhoeven van Antwerpen (1575-1625). Vanaf 1605, met de goedkeuring der Aartshertogen, verspreidde Verhoeven regelmatig nieuwsbrieven betreffende oorlogssituaties en actualiteiten allerhande welke veel publieke belangstelling genoten. Daaruit vloeiden de «Nieuwe Tijdingen» voort die, in het begin zonder vaste periodiciteit en in 1620 beschermd door een nieuw aartshertogelijk privilegie, vanaf 1621 onder steeds wisselende titels verschenen. Vanaf 1629 bezorgde Verhoeven met een vaste regelmaat de «Wekelijcke Tijdinghe» die men als een echte periodieke publicatie kan bestempelen. Acht jaar later deed hij zijn bedrijf over aan Hieronymus Verdussen
Price:€900 - €1400
Sellingprice:€1500
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 ... Next lot Last lot