HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 692 from 1095 Next lot Last lot
Lot nr:692
Book nr:30264
Author:ANSELMO, Antoon
Title:Commentaria ad perpetuum edictum serenissimorum Belgii principum Alberti & Isabellae evulgatum 12 Iulii M.DC.XI.
Town:Antwerpen
Publisher:Henricus & Cornelius Verdussen
Year:1701
Description:In-folio, [8] pp., 28 pp., [12] pp., pp. 29- 332, [20] pp. (compleet).
Samengebonden met (zoals gebruikelijk): Articulen ghetrocken uyt de Landt-Charteren, Blyde Incompsten, mitsgaders uyt de Placcaten, Edicten, Instructien, ende Ordonnancien van Sijne Majesteyt, 216 pp. Vol kalfsleder uit de tijd, goudstempeling op de rug, rode sneden, gemarmerde schutbladen
Note:Important source. Texts in Latin, French, and Dutch
Price:€120 - €180
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 ... Next lot Last lot