HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
MARC VAN DE WIELE

Marc Van de Wiele
Antiquariaat
Sint-Salvatorkerkhof 7
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 33 63 17

Van de Wiele Auctions
Groeninge 34
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 49 07 69

auctions.vandewiele@proximus.be
Fax: +32 (0) 50 34 64 57

 

 

 

HOME

 

Kijkdagen enkel na afspraak, met respect voor alle hygiënische maatregelen.

 

 

 volgende veiling: 12-13 maart 2021

 12 maart 2021

13.00

Poterie flamande Lot 1-36 Poterie flamande

Kunst (tegels, beelden) Lot 36-57 Arts (bleu de Delft, sculptures)

Traditionele grafiek, tekeningen en schilderijen Lot 58-185 Gravures, dessins et tableaux anciens

Moderne grafiek en schilderijen 186-247 Gravures et tableaux modernes

Autografen 248-260 Autographes

Franse literatuur, bibliofiele uitgaven 261-323 Bibliophilie et littérature

Karikaturen 324-335 Caricatures

Mode 336-345 Mode

Literatuur 346-409 Littérature flamande

13 maart 2021

10.00

Boeken over kunst 410-449 Livres d'art

Boeken over boeken en handschriften 450-473 Imprimerie et bibliographie

Architectuur 474-489 Architecture

Lokale geschiedenis 490-533 Régionalisme

Wereldoorlogen 534-541 Guerres Mondiales

Genealogie en heraldiek 542-564 Généalogie et héraldique

Taal 565-569 Linguistique

Varia 570-580 Varia

13.00

Topografie 581-627 Topographie

Devotie 628-673 Dévotion

Bijbels 674-686 Bibles

Geneeskunde 687-698 Médecine

Botanica, natuurhistorie, wetenschappen 699-726 Botanique, histoire naturelle et sciences

Landbouw en gastronomie 727-739 Agriculture et gastronomie

Occultisme 740-744 Occultisme

Handschriften 745-787 Manuscrits

Geschiedenis 788-847 Histoire

Godsdiensttroebelen 848-865 Troubles de religion

Numismatiek 866-874 Numismatique

Recht 875-895 Droit

Reizen 896-925 Voyages

Atlassen 926-939 Atlas

Emblemata 940-946 Album d'emblèmes

Geïllustreerde boeken 947-960 Livres illustrés

Humanisme 961-994 Humanisme

Oude drukken en curiosa 995-1002 Livres rares et curiosa

Het antiquariaat is terug open op de gewone dagen, of bestel online:

https://www.biblio.com/bookseller_info.php?d=2314647

https://www.booksinbelgium.be/nl/shop/Marc-van-de-wiele-antiquariaat

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&o=vdwiel 

  
Keep safe !
 

Catalogus antiquariaat januari 2021

 

fondslijst uitgeverij Van de Wiele