HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
MARC VAN DE WIELE

Marc Van de Wiele
Antiquariaat
Sint-Salvatorkerkhof 7
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 33 63 17 

Van de Wiele Auctions
Groeninge 34
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 49 07 69

auctions.vandewiele@proximus.be
Fax: +32 (0) 50 34 64 57

 

 

 

HOME

  volgende veiling: 13-14 maart 2020 

 vrijdag 13 maart 2020 - 14.00

 Boeken over moderne kunst 1-29 Livres d’art moderne

Boeken over oude kunst 30-70 Livres d’art ancien

Autografen 71-76 Autographes

Ensor 77-91 Ensor

Architectuur 92-110 Architecture

Literatuur en bibliofiele uitgaven 111-141 Littérature et bibliophilie

Karikaturen 142-174 Bibliophilie

Kinderboeken 175-217 Enfantina

Fabelboeken 218-224 Fabliers

Moderne grafiek, tekeningen en schilderijen 225-300 Gravures, dessins et tableaux modernes

Oude grafiek en schilderijen 301-315 Gravures et tableaux anciens

Literatuur 316-400 Littérature en néerlandais

Zaterdag 14 maart 2020 – 10.00

Boeken over boeken en handschriften 401-443 Imprimerie et bibliographie

Cartografie 444-448

Wereldoorlogen 449-458 Guerres mondiales

Lokale geschiedenis 459-530 Régionalisme

Genealogie en heraldiek 531-551 Généalogie et héraldique

552-580 Varia

14.00

Topografie 581-628 Topographie

Devotie 629-686 Dévotion

Bijbels 687-697 Bibles

Geneeskunde 698-714 Médecine

Handschriften 715-736 Manuscrits

Incunabelen 737-741 Incunables

Geschiedenis 742-808 Histoire

Godsdiensttroebelen 809-824 Troubles de religion

Numismatiek 825-833 Numismatique

Recht 834-841 Droit

Natuurhistorie, botanica en wetenschappen 842-863 Histoire naturelle, botanique et sciences

Atlassen 864-875 Atlas

China, Japan en het Oosten 876-892 La Chine, le Japon et l’Orient

Reizen 893-916 Voyages

Emblemata 917-928 Livres d’emblèmes

Humanisme 929-965 Humanisme

Klassieken 966-986 Classiques

Catalogus BRAFA 2020

vorige veiling: 23 november 2019  

auction results 

 

search a book in our regular catalogue

fondslijst uitgeverij Van de Wiele

 

 zomercatalogus juni 2019