HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
MARC VAN DE WIELE

Van de Wiele Auctions
Groeninge 34
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 49 07 69

 

auctions.vandewiele@proximus.be

Marc Van de Wiele
Antiquariaat
Sint-Salvatorkerkhof 7
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 33 63 17

 

 

 

 

 

HOME

 

Klik voor meer info over de kijkdagen

najaarsveiling: 1-2 oktober 2021 

Vrijdag 1 oktober 2021

10.00

 Boeken over kunst 1-65 Livres d’art

 Boeken over boeken en handschriften 66-90 Imprimerie et bibliographie

 Architectuur 91-98 Architecture

 Varia 99-123 Varia

13.00

 Vlaams aardewerk 124-154 Poterie flamande

 Beelden 155-162 Sculptures

 Meestergrafiek, oude tekeningen 163-197 Gravures et dessins anciens           

 Moderne grafiek 198-379 Gravures modernes

 Japanse grafiek 380-389 Gravures japonaises

 Franse literatuur, bibliofilie 390-480 Bibliophilie, littérature française

 Karikaturen 481-484 Caricatures

 Kinderboeken 485-497 Enfantina       

 Literatuur 498-548 Littérature

Zaterdag 2 oktober 2021

10.00

 Locale geschiedenis 549-600 Régionalisme

 Genealogie en heraldiek 601-613 Généalogie et héraldique

 Handschriften 614-630 Manuscrits

 Topografie 631-710 Topographie

711-732 Vues d’optique

13.00

 Devotie 733-814 Dévotion

 Bijbels 815-823 Bibles

 Occultisme en vrijmetselarij 824-891 Occultisme et franc-maçonnerie

 Geneeskunde 892-933 Médecine

 Botanica en wetenschappen 934-958 Botanique et sciences

 Geschiedenis 959-1021 Histoire

 Godsdiensttroebelen 1022-1043 Troubles de religion

 Numismatiek 1044-1048 Numismatique

 Recht 1049-1065 Droit

 Reizen 1066-1091 Voyages

 Atlassen 1092-1100 Atlas

 Emblemata en fabels 1101-1127 Livres d’emblèmes

 Humanisme en klassieken 1128-1157 Humanisme

 Oude drukken en curiosa 1158-1172 Livres anciens et curiosa

 

Het antiquariaat is terug open op de gewone dagen, of bestel online:

https://www.biblio.com/bookseller_info.php?d=2314647

https://www.booksinbelgium.be/nl/shop/Marc-van-de-wiele-antiquariaat

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&o=vdwiel 

 

Catalogus antiquariaat januari 2021

 

fondslijst uitgeverij Van de Wiele